Bơm bê tông cần 21m-25m

Liên hệ ngay

Bơm bê tông cần 21-25m
 
No Đặc tính Thông số
1 Tầm với 21 – 25 m
2 Số đoạn cần Cần 4 đoạn
3 Công suất 50/80 m3/giờ
4 Thủy lực Mở (Open loop)
  • Do sự tiến bộ không ngừng của KHKT mà các đặc tính danh định nêu trên có thể bị thay đổi mà không báo trước

Đối tác