mega888 apk Tư vấn giải pháp thi công
Tư vấn giải pháp thi công bê tông là một thế mạnh của Công ty Việt Tiến. Đối với loại hình tư vấn này thì các kỹ sư của Công ty Việt Tiến không nhưng chỉ am hiểu về thiết kế/nguyên lý hoạt động của các thiết bị thi công bê tông mà họ còn có kiến thức tốt về bê tông, các loại phụ gia và cốt liệu phụ dùng cho bê tông. Đôi khi cùng với việc tư vấn giải pháp thi công sẽ là tư vấn giải pháp cải tiến thiết bị mà khách hàng đang có sẵn, ví dụ điển hình là việc lắp đặt các đầu vòi phun vảy vào các bơm bê tông cần để tiến hành phun vảy các ta luy có cao độ lớn.
 
Công ty Việt Tiến còn kết hợp với các Hãng nước ngoài để thường xuyên tiến hành các hội thảo khoa học về thiết bị và giải pháp thi công, thông qua các hội thảo này khách hàng được cung cấp đầy đủ thông tin về thiết bị, quản lý/vận hành thiết bị cũng như các giải pháp thi công các công trình đặc thù.