mega888 apk
Việc hướng dẫn vận hành – chuyển giao công nghệ của Công ty Việt Tiến sẽ do các kỹ sư chuyên trách tiến hành. Việc hướng dẫn vận hành – chuyển giao công nghệ được tiến hành với sự trợ giúp của các phương tiện giảng dạy hiện đại cùng các ví dụ thực tế sinh động. Sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ cùng các giảng viên tiến hành vận hành thực tế và được tiến hành kiểm tra thi viết. Đối với các thiết bị phức tạp thì việc hướng dẫn vận hành – chuyển giao công nghệ sẽ được Công ty Việt Tiến tiến hành cùng các chuyên gia của hãng chế tạo thiết bị, các kỹ sư của Công ty Việt Tiến đều có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát.
Ngoài việc tiến hành hướng dẫn vận hành – chuyển giao công nghệ trong nước, Công ty Việt Tiến còn thường xuyên kết hợp cũng các hãng sản xuất để tổ chức tiến hành công việc này tại chính nhà máy sản xuất ở nước ngoài, thông qua các khóa học này học viên không nhưng chỉ có dịp tìm hiểu về thiết bị họ đang sử dụng mà còn có được một sự hiểu biết sâu sắc hơn về công tác thi công ở nước ngoài.