mega888 apk
Được trang bị xe ô tô sửa chữa cùng các dụng cụ chuyên dụng, các kỹ sư của phân ban kỹ thuật thuộc Công ty Việt Tiến luôn sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ bảo hành, bảo trì và sửa chữa.  Trong thời gian bảo hành, ngay lập tức sua khi nhận được thông tin liên quan đến tình trạng kỹ thuật của máy – Công ty Việt Tiến sẽ có các hướng dẫn/tư vấn kỹ thuật. Nếu các hướng dẫn/tư vấn kỹ thuật không khắc phục được sự cố thì trong vong 24 giờ sau đó các nhân viên kỹ thuật của Công ty Việt Tiến (hoặc người do Công ty Việt Tiến ủy quyền) sẽ có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố-thực hiện công tác bảo hành. Trong thời gian bảo hành, thiết bị sẽ được kiểm tra, hiệu chỉnh (nếu thấy cần thiết) định kỳ 3 tháng/lần.
Tất cả các kỹ sư phân ban kỹ thuật của Công ty Việt Tiến đều được đào tạo chính hãng và có giấy phép vận hành thiết bị, hơn thế nữa định kỳ hàng năm các kỹ sư này đều được tập huấn tại các nhà máy chế tạo để cập nhập thông tin kỹ thuật và thông tin công nghệ.